Ly Riedel Performance Chardonnay

1.400.000,0

Thông tin sản phẩm

  • Dung tích: 727ml
  • Chiều cao: 245mm
Ly Riedel Performance Chardonnay

1.400.000,0

Danh mục: