Rượu vang Domain De La Convette

Thông tin sản phẩm

  • Nhà sản xuất: Pháp
  • Loại : Vang ngọt
  • Thể tích: 750ml
  • Nồng độ : 12,5 % ALC/Vol