Rượu vang Vadivieso Demi Sec

  • Nhà sản xuất: Chile
  • Loại: Vang nổ
  • Giống nho: MosCato
  • Thể tích: 750ml
  • Nồng độ: 12 % ALC/Vol.